Bitcoin (BTC)

Bitcoin jest walutą, której nie można dotknąć, ponieważ funkcjonuje
tylko w internecie. Oczywiście istnieją kantory internetowe, w których z
łatwością zamienisz wirtualny pieniądz na walutę fiat (pieniądz
fiducjarny; czyli niepoparty żadną wartością fizyczną – np. złotem –
oprócz wiary w to, że jest coś wart).

Bitcoin jest walutą którą możesz błyskawicznie wysłać do dowolnego
miejsca na świecie z ominięciem banków i pośredników, a co za tym idzie
kosztownych prowizji, limitów i ograniczeń. Odmiennie niż w przypadku                                                                                                                             większości walut (tzw. fiducjarnych lub inaczej fiat), Bitcoin nie opiera się na                                                                                                                   zaufaniu względem emitenta centralnego. Bitcoin używa zdecentralizowanej                                                                                                                            bazy danych, rozprowadzonej pomiędzy węzłami sieci peer-to-peer do                                                                                                               przechowywania transakcji oraz kryptografii w celu zapewnienia podstawowych                                                                                                               funkcji bezpieczeństwa, takich jak upewnienie się, że Bitcoiny mogą być wydane
tylko raz przez osobę, która je posiada w danym momencie.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy powszechnym pieniądzem jest to, że
w algorytmie bitcoina jest zawarta informacja o maksymalnej ilości
jednostek, których nie będzie więcej niż 21.000.000. Dlatego bitcoin
potocznie nazywany jest „złotem internetu”, ponieważ nie da się go
podrobić – każda jednostka jestunikatowa – oraz jest jego ograniczona
ilość. To powoduje coraz większe zainteresowanie Bitcoinem, a to z kolei
przekłada się na coraz większy popyt i wzrost ceny.

 • Odporność na inflację
 • Bezpieczeństwo – tylko właściciel i użytkownik portfela może mieć
  do niego dostęp. Nie ma jednostki nadzorującej cały system.
 • Brak pośredników przy przelewach
 • Bardzo niskie prowizje lub ich brak
 • Transakcje są anonimowe
 • Łatwość obsługi
 • Odporność na inflację
 • Brak emitenta centralnego
 • Maksymalna, ograniczona ilość jednostek w całej sieci: 21.000.000