News

Australia przedstawia klasyfikację aktywów kryptograficznych

W trakcie globalnego wyścigu regulacyjnego Australia otworzyła konsultacje społeczne w sprawie własnej taksonomii aktywów kryptograficznych. Krajowe organy regulacyjne proponują rozróżnienie czterech głównych rodzajów produktów związanych z branżą kryptograficzną.

3 lutego Ministerstwo Skarbu Australii opublikowało dokument konsultacyjny na temat „Mapowania tokenów”, ogłaszając go jako fundamentalny krok w rządowym wieloetapowym programie reform mających na celu regulację rynku. Jego celem jest informowanie o „opartym na faktach, świadomym konsumentom i przyjaznym innowacjom” podejściu do opracowywania polityki.

Opierając się na metodzie „funkcjonalnej” i neutralnej technologicznie, artykuł proponuje kilka podstawowych definicji wszystkiego, co dotyczy kryptowalut.

Na wstępie nakreśla kluczowe koncepcje sieci kryptograficznych, tokenów kryptograficznych i inteligentnych kontraktów. Zgodnie z wizją Ministerstwa Skarbu sieć kryptograficzna to rozproszony system komputerowy zdolny do hostowania tokenów kryptograficznych. Jego podstawową funkcją jest przechowywanie informacji i przetwarzanie instrukcji użytkownika. Artykuł wymienia Bitcoina i Ethereum jako dwie najbardziej znane publiczne sieci kryptograficzne.

Token kryptograficzny definiuje się jako jednostkę informacji cyfrowej, która może być „wyłącznie używana lub kontrolowana” przez osobę, która nie administruje sprzętem hosta, na którym zapisany jest token. Według artykułu koncepcja „wyłącznego użytkowania i kontroli” jest kluczowym czynnikiem odróżniającym tokeny kryptograficzne.

Inteligentna umowa to kod komputerowy opublikowany w bazie danych sieci kryptograficznej. Obejmuje pośredników lub agentów pełniących funkcje w ramach obietnic lub innych uzgodnień lub procedur realizowanych przez sieci kryptograficzne bez obietnic, pośredników i agentów.

Wychodząc od tych prostych definicji, artykuł proponuje swoją taksonomię czterech rodzajów produktów związanych z kryptowalutami:

  • Usługi związane z aktywami kryptograficznymi, które obejmują udzielanie i pożyczanie, włączanie/wyłączanie fiducjarne, handel tokenami kryptograficznymi, zarządzanie funduszami, wydobycie/stakowanie jako usługa, hazard i przechowywanie.
  • Pośrednie aktywa kryptograficzne, które są najbliższe szeroko rozpowszechnionej definicji tokenów; prawa lub licencje związane z dostępem do wydarzeń lub subskrypcjami, własnością intelektualną, programami nagród, towarami i usługami konsumpcyjnymi, pieniądzem fiducjarnym, aktywami niefinansowymi i kuponami obligacji rządowych. Ta klasa obejmuje stablecoiny.
  • Tokeny sieciowe — „nowy rodzaj waluty” stanowiący infrastrukturę płatności peer-to-peer.
  • Inteligentne kontrakty istnieją w spektrum od „zapośredniczonych” do „publicznych”. Pośrednicy wykorzystują te pierwsze w świadczeniu usługi. Ten ostatni jest używany przez strony w celu wyeliminowania pośrednika.

Chociaż artykuł proponuje rozpoczęcie dyskusji na temat tej taksonomii i nie zawiera żadnych inicjatyw legislacyjnych, jego autorzy przewidują stosunkowo łatwe dostosowanie istniejących przepisów do dużej części ekosystemu kryptograficznego. To obszary ekosystemu, w których funkcje są zapewniane przez publiczne, samoobsługowe oprogramowanie, mogą wymagać stworzenia zupełnie nowych ram legislacyjnych.

Ministerstwo Skarbu będzie czekać na informacje zwrotne do 3 marca. Kolejnym ważnym krokiem w krajowej dyskusji regulacyjnej będzie wydanie w połowie 2023 r. podobnego dokumentu na temat możliwych ram licencjonowania i przechowywania kryptowalut.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button