News

Infinity Economics: Konferencja Blockchain 2017 | Polski Live-Stream – Część 1 i 2.

Dzisiaj, tj. 11.11. o godzinie 11:11, rozpocznie się Konferencja Blockchain 2017.

Jest to pierwsza konferencja Infinity Economics Blockchain w Zurychu, na której gośćmi i mówcami będą przedstawiciele fundacji Infinity Economics, a także osobistości ze świata krypto, giełd wymiany, biznesu, bankowości oraz media publiczne.

Projekt zapowiada się bardzo ciekawie. Będziemy z uważnością śledzić przebieg dzisiejszego wydarzenia, jak i postęp całego przedsięwzięcia w kolejnych dniach, o czym będziemy informować w osobnej zakładce naszej strony, poświęconej wyłącznie temu projektowi. Zaznaczamy również, że podane przez nas informacje nie są poradą inwestycyjną. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, wyrobienia własnej opinii oraz podejmowania przemyślanych decyzji związanych z inwestycjami na rynku kryptowalut.

Na konferencji zostaną przedstawione ważne informacje o najbliższych i dalszych planach związanych z rozwojem projektu Infinity Economics.

Link do transmisji na żywo z tego wydarzenia. Zapraszamy !

> Konferencja Blockchain 2017 Polski Live-Stream – Część 1 | Start godz. 11:11  <

> Konferencja Blockchain 2017 Polski Live-Stream – Część 2 | Start godz. 14:45 <

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=6ZJEo3U5sNo[/embedyt]

Poniżej znajduje się opis podstawowych funkcji i możliwości kryptowaluty:

Infinity Economics Payment (IEP) ma na celu zintegrowanie poszczególnych elementów cyfrowej gospodarki, dlatego też, aby dotrzeć do przeciętnego użytkownika, stawia zdecydowanie na bezpieczną i solidną infrastrukturę offchain. Aby ten cel osiągnąć, jądro IEP oraz Client są tak skonstruowane, aby ich funkcje można było rozszerzać i łączyć z innymi, bardzo pożytecznymi protokołami i sieciami. Działanie IEP nie powinno być, jak w większości kryptowalut, odizolowane, lecz integrować w sobie wszystkie nowe technologie – od bardzo klasycznych aż po najbardziej zaawansowanych. Najwięcej usług opiera się na rozszerzonych implementacjach z IEP, takich jak Proxy i Gateway. Usługi mogą być publiczne lub prywatne i mogą być realizowane jako Ulless-Boty lub nawet jako rozszerzenia w obrębie interfejsu użytkownika i portfela. W przyszłościowej strategii rozwoju i ekspansji IEP, kluczową rolę odgrywają serwisy. Dlatego też fundacja ułatwiać będzie usprawnianie tych usług oraz inicjować lub nawet tworzyć wraz z zewnętrznymi zleceniobiorcami istotne dla społeczności usługi, takie jak ulepszone, zaszyfrowane wiadomości/czat lub lepszy przekaz informacji. Lista zrealizowanych/planowanych usług wciąż się wydłuża. Więcej informacji na temat już zaimplementowanych i zaplanowanych usług znajduje się w rozszerzeniach portfela.

• Konto:
Tokeny (XIN) – serce Infinity Economics – są dla użytkownika najistotniejsze. Aby przesłać tokeny z jednego konta na inne, stosuje się określony typ transakcji przesyłania. Uiszczenie dodatkowej opłaty umożliwi dodanie niedługiej, zaszyfrowanej wiadomości. W tej chwili opłata za pojedynczy przelew wynosi 1 XIN. Ta opłata może być stale dostosowywana, jeśli wartość tokenów będzie wzrastać. Transfer tokenów jest bardzo prosty, szybki, niedrogi i przeważnie wykonany w zaledwie 60 sekund. Anonimowe przelewy możliwe są dzięki wbudowanej funkcji Coin Shuffle.

• Wiadomości:
Komunikacja w Infinity Economics.

Wiadomości zaszyfrowane, przesyłane między użytkownikami to zwykle forma komunikacji długości SMSa. Przesyłacie zaszyfrowane dane z dowolnego konta na inne, jako pojedyncze wiadomości wielkości do 160 bajtów. Zaszyfrowane wiadomości mogą być też dołączane do większości transakcji, np. przy przesyłaniu tokenów, kapitału i waluty. Wiadomości zaszyfrowane są trwale zapisane w blockchainie, lecz ich wielkość jest ograniczona, by uniemożliwić jego przeciążenie. Zaszyfrowane wiadomości wymagają odpowiedniej opłaty, zależnej od ich wielkości, dlatego powinny być używane jedynie do przekazywania ważnych i niepodlegających zmianom informacji. Algorytmem szyfrowania jest AES. Przyszła, przeznaczona dla społeczności usługa Messengera będzie umożliwiała przesyłanie do 1.000 bajtów i co najmniej 1.000 wiadomości, bez żadnych opłat serwisowych. Wiadomości mogą być również wykorzystywane do uruchamiania transakcji, np. do powiązywania płatności lub do korzystania z rozproszonych usług.

Przykłady:
Podstawowy system służy do tego, by tworzyć i rozsyłać proste wiadomości tekstowe w obrębie zdecentralizowanego systemu czatowego. Zaawansowane zastosowania mogą wykorzystywać tę funkcję, aby wysyłać uporządkowane dane, jak np. obiekty JSON. Mogą być one używane do inicjowania lub ułatwiania usług.

• Aliasy:
System rejestracji nazw w Infinity Economics.

Funkcja systemu Aliasów w Infinity-Economics pozwala zasadniczo na zmianę nadanego przez system określenia na inny tekst tak, aby moc zastosować słowa lub pojęcia kluczowe, które mogą reprezentować lub opisywać inne rzeczy, jak np. nazwiska, numery telefonów, fizyczne adresy, strony internetowe, numery kont, adresy e-mailowe, kody itd.

Dlatego też Aliasy są interesujące dla firm i osób, które chcą być w ten sposób znajdowane. Również transakcje mogą być dokonywane za pomocą Aliasów.

W tym celu nadawca musi znać tylko Alias odbiorcy, a nie ID portfela, ponieważ ten jest już niejako zawarty w danym Aliasie.

Najprostsze zastosowanie, to na przykład łatwy do zapamiętania Alias, który utworzycie dla określenia swojego konta w IE. Ponieważ system Aliasów jest jawny, nadaje się idealnie do zastosowania w zdecentralizowanych systemach DNS, funkcjach koszyka zakupowego, Proxy do innych blockchainów, usługach Oracle, odwołaniach do plików zapisanych w BitTorrent lub IPFS lub nawet do wejścia w zdecentralizowany hosting stron www, taki jak np. ZeroNet.

Poza tym IE, poprzez zintegrowaną platformę obrotu, daje możliwość edytowania Aliasów, przesyłania ich na określone konta lub ich sprzedaży.

Przykłady do wykorzystania:
Rozszerzona funkcja zarządzania kontem, aplikacja do skracania linków: URL-Shortener, usługi Proxy, zdecentralizowany hosting, funkcja Cross-Chain oraz zdecentralizowany hosting plików.

• Głosowania:
Aktywna demokracja w Infinity Economics.

Technologia blockchain nadaje się świetnie do użycia w systemach głosowań. Technologia blockchain IE, oparta na konsensusie, czyli porozumieniu, umożliwia – w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów – przeprowadzenie głosowania z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz zabezpiecza je przed sfałszowaniem, przy zachowaniu anonimowości wszystkich uczestników oraz bez konieczności udziału żadnego centralnego organu nadzoru.

System votingu IE umożliwia każdemu właścicielowi konta przeprowadzenie sondażu/głosowania, składającego się z jednego pytania i do dziesięciu możliwości odpowiedzi. Za każde głosowanie pobierana jest niewielka opłata w XIN, alternatywnej walucie lub w innych aktywach.

Przykłady użycia:
XIN DAO, wirtualne decyzje biznesowe, społeczna księgowość, umowy, decyzje rozwojowe, wybory.

• Aktywa:
Handel aktywami na Infinity Economics.

Handel aktywami jest wbudowanym zdecentralizowanym motorem Infinity Economic Payments (IEP). Za pomocą giełdy można te aktywa tworzyć, kupować, sprzedawać i przedstawiać dane, które wykraczają poza zwykły handel coinami. Otwiera to różnorodne możliwości. Giełda aktywów opiera się na koncepcji colored coin, w której jeden coin lub pakiet coinów może być oznakowany jako przeznaczony do reprezentowania innych aktywów. W przeciwieństwie do tej koncepcji, inne kryptowaluty funkcjonują wyłącznie jako takie i nie mogą mieć żadnych innych zastosowań.

Od kiedy jednak blockchain pozwolił oddać do dyspozycji stabilne konto o wysokim poziomie zabezpieczeń, obsługujące wszystkie rodzaje transakcji, może być ono używane do zapisywania o wiele bardziej różnorodnych informacji niż tylko zwykłe transakcje walutowe. Tokeny IEP mogą być określane jako przeznaczone do tego, by reprezentować inne coiny, akcje / obligacje, nieruchomości, surowce naturalne lub nawet koncepcje. Wskutek tego poprzez sieć IEP można handlować prawie wszystkim. Giełda aktywów/Asset Exchange jest więc przydatna w większości przypadków, w których użytkownicy kupują wirtualne udziały w firmach, sprzedają aktywa, punkty w systemach wynagradzania lub nawet kryptoaktywa. Nie nadaje się ona natomiast do handlu HFT, ponieważ Asset Exchange jest zdecentralizowana i potwierdza bloki co 60 sekund.

Giełda aktywów jest całkowicie zdecentralizowana i nie podlega regulacjom. Istotne jej zalety, to wolność, oszczędności kosztów, brak obcej interwencji i jeszcze więcej, ale po korzystnych cenach. Lecz z powodu tych zalet, powstają również niedogodności, których nie należy lekceważyć. Niestety mogą i często są tworzone i reklamowane nieuczciwe giełdy aktywów. Jest zatem konieczne, aby społeczność stosunkowo szybko je rozpoznawała, ponieważ w przypadku oszustwa istnieje niestety bardzo mało możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Raz dokonanych transakcji nie można już cofnąć. Przed rozpoczęciem handlu aktywami należy więc zdobyć o nich bardzo dokładne informacje, a ewentualne wątpliwości wyjaśnić z ich wystawcą. Planowany serwis Rating Agency ułatwi użytkownikom w przyszłości znalezienie obiecujących aktywów i projektów na platformie IE.

Przykłady:
Aktywa XIN, to komfortowa możliwość, przedstawienia cyfrowo wszystkich wymienialnych i zbywalnych dóbr. Token aktywów mógłby reprezentować sztabkę srebra, kupon na pizzę, udział w przedsiębiorstwie lub nawet część portfela innych aktywów. Przez cyfrową prezentację tych rzeczy na blockchainie, mogą być one publicznie weryfikowane i łatwo znaleźć się w obrocie.
Aktywa mogą być np. wykorzystywane jako prywatne lub publiczne akcje, różnego rodzaju instrumenty finansowe, patenty i wiele więcej.

• Waluty:
Maszyna walutowa Infinity Economics.

Tworzenie następnych środków płatniczych (coinów) jest podstawowym elementem systemu walutowego IEP. Coiny mają niepowtarzalną nazwę oraz kod i te unikalne cechy gwarantuje protokół. Coiny mogą być nawet znów usunięte, przy czym ich kod, w szczególnych warunkach, może być wykorzystywany dalej.

Wszystkie zasoby walutowe są podzielne na pojedyncze jednostki walutowe. Podobnie jak przy aktywach (Assets), w jednostkach walutowych (Currencies), istnieje możliwość samodzielnego ustalenia ilości miejsc po przecinku. Maksymalna ilość coinów, która może być wydana w danej walucie jest taka sama jak w XIN, a mianowicie 10^9 * 10^8.

Faktyczna maksymalna liczba coinów jest ustalana przez wystawcę waluty. Wystawcą waluty jest konto, które wystawia walutę i uiszcza za to opłatę (Service Fee). Wydawca jest odpowiedzialny za ustalenie właściwości waluty i w niektórych konfiguracjach posiada dodatkową kontrolę nad jej wykorzystaniem. Tak jak w bilansie aktywów, jednostki walutowe mogą być przekazywane pomiędzy kontami tam i z powrotem.

Właściwości waluty:
Funkcje walut zapewniają wsparcie dla szeregu właściwości różnych innych typów walut. Właściwości te mogą być kombinowane i dostosowywane na różne sposoby. Typ waluty determinuje sposób jej funkcjonowania. Oto wykaz dostępnych właściwości waluty:

– Exchangeable (jest wymienialna)
Ten typ waluty może być wymieniany na XIN. Właściciele tej waluty mogą podawać do publicznej wiadomości ofertę wymiany, zawierającą kursy kupna i sprzedaży, podobnie jak banki czy giełdy podają do publicznej wiadomości swoje kursy wymiany. Każde konto może w określonym czasie wystawić tylko jedną ofertę wymiany.

Oferty wymiany należą do określonego bloku, po zamknięciu którego – wygasają. W odpowiedzi na podane do publicznej wiadomości oferty wymiany, kupujący i sprzedający mogą składać zapytania. Inaczej, niż przy zleceniach ofertowych lub sprzedaży w przypadku inwestycji, zapytania giełdowe nie są zapisywane. Są one albo wykonywane natychmiast (całkowicie lub częściowo) albo wcale. Zgodność oferty ze zleceniem zakupu powoduje natychmiastowe wykonanie tego zlecenia. Stany obydwu uczestniczących kont zostają momentalnie zaktualizowane. Poprzez ogłoszenie oferty zamiany zmniejsza się chwilowo saldo XIN i walut konta emisyjnego, aż do momentu upływu ważności oferty.

Oferty zakupu mogą określać dodatkowo limit cenowy przeznaczonych do wymiany coinów, ponieważ mogłyby okazać się one wyższe niż oferta sprzedaży. Oferty kupna obsługiwane są aż do wyczerpania kontyngentu ofert sprzedażowych.

– Controllable (można ją kontrolować)
Jest to cecha walut, które muszą monitorować walutę obcą. Stawia ona coinom następujące wymagania:
(1) waluta może być przekazywana jedynie z/na konto emitenta.
(2) tylko konto emitenta może wystawiać oferty wymiany. Konto emitenta może z wyprzedzeniem udostępnić dużą (praktycznie nieskończoną) ilość coinów, aby je później przelać na konta lub zaoferować do wymiany, aby odzwierciedlić faktyczne transakcje, które odbywają się w systemie zewnętrznym. Duża ilość coinów na koncie emitenta symuluje sytuację, że jednostki wprowadzane są „z niczego”, aby wspierać takie funkcje jak tworzenie nowych jednostek i płatności odsetek.

– Reserveable (może być rezerwowana)
Jednostki walutowe nie są wydawane natychmiast. Zamiast tego wystawca waluty ustala wielkość bloku (przedział czasu), po której osiągnięciu waluta ma być wydana, oraz koszt w XIN za jednostkę, który trzeba pokryć, aby waluta została wydana. Założyciele wpłacają wówczas odpowiednią ilość XIN na konto, aby otrzymać nową walutę (coiny). Jeśli opłata, którą trzeba pokryć w XINach na jednostkę, aby waluta została wydana, nie zostanie wpłacona przed osiągnięciem przez blok ustalonej wcześniej wielkości (nie zostanie dotrzymany czas), wydanie waluty zostanie anulowane, a zarezerwowane XINy, po potrąceniu opłat, zostaną zwrócone. Przy terminowym udostępnieniu koniecznej rezerwy, nowa waluta zostaje wydana, a udziały, zgodnie z ilością zainwestowanych XINów, są rozdzielane pomiędzy założycielami. Przy zaokrągleniach, pozostałe kwoty są przekazywane na konto emitenta.

– Claimable (zabezpieczona)
Jednostki walut, które można rezerwować, mogą być w późniejszym czasie oddane za tę samą cenę XIN za jednostkę, jaka obowiązywała w momencie rezerwacji. Możliwość otrzymania waluty do pewnym określonym kursie stawia jednakże pewne ograniczenia praktyczne. Taka uprawniająca do roszczeń waluta może być również wymieniana, choćby to się odbywało tylko w celu wymiany całych jej zasobów, tak, aby waluta ta mogła być całkowice usunięta.

– Currency Exchange (giełda walut)
Aby handlować walutą, każde konto właściciela waluty może wystawić ofertę wymiany, która przedstawi kurs kupna i kurs sprzedaży w stosunku do XIN i poda ilość coinów oferowanych do wymiany, (podana ilość nie może przekracza dostępnego zakresu konta). Wszyscy uczestnicy mogą uczestniczyć w transakcji i, podobnie jak na tradycyjnych giełdach, składać zamówienia kupna i sprzedaży. Każda oferta jest limitowana czasowo i zawiera górną granicę dla oferowanych coinów. Przy kupnie udziałów z oferty handlowej liczba sprzedawanych udziałów automatycznie wzrasta i odwrotnie. Oferent może w taki sam sposób ograniczać cały wolumen transakcji coinów, który ma być oferowany za pewną określoną sumę.

– Store of Value (rezerwa wartości)
Kombinacja właściwości RESERVABLE i CLAIMABLE może być wykorzystana do określenia wartości początkowej dla waluty poprzez zablokowanie XIN. Gdy tylko waluta zostanie aktywowana, zarezerwowane XINy zostają zablokowane i uwolnione tylko w przypadku bezpośredniej zamiany nowych jednostek walutowych na XIN. Nadaje to walucie wartość, która opiera się na zablokowanym saldzie XIN.

Przykłady:
Bony na zainteresowania i gry, firmowe kupony promocyjne, mikrofinansowanie, organizacje charytatywne, kupony. Talony, nagrody rzeczowe, Crowdfunding, giełdy Crosschain.

• Crowdfunding:
Projekt Infinity Economics „Wspólnie jesteśmy silni”.

Crowdfunding to możliwość finansowania obecnych lub przyszłych projektów w nowy, innowacyjny sposób. W tym celu inicjator projektu prezentuje go na przewidzianej do tego celu platformie i tym samym przedstawia większej liczbie grup lub pojedynczych osób. Odwiedzający platformę mają możliwość wsparcia tego projektu dowolnymi lub ustalonymi kwotami. Crowdfunding jest tym samym formą Crowdsourcingu i alternatywnego finansowania.

W roku 2013 w projekty crowdfundingowe zainwestowano ponad 5,1 miliarda $! Mankamentem usługodawców Crowdfundingu, takich jak np. Kickstarter jest struktura ich opłat. Z reguły 5% z uzbieranych kwot trzeba przeznaczyć na opłaty. Następne 5% odlicza się na opłaty za obsługę płatności uczestników. Takie struktury opłat w erze technologii blockchain trudno już powoli uzasadnić, pomijając fakt, że blokują jednocześnie rozwijanie projektów.

Infinity Economics proponuje, w połączeniu ze swoim XINem, w pełni zautomatyzowane i zdecentralizowane rozwiązanie, by Crowdfunding był prosty, sprawny i przystępny.

Przykłady:
Wszystkie rodzaje przedsięwzięć, zorientowanych społecznie, artystycznie lub nastawione na osiąganie zysków.

• Subskrypcje:
Pomoc Infinity Economics przeciw zapominaniu.

Tworzenie, opracowywanie i zarządzanie zleceniami stałymi było dotychczas skomplikowanym i złożonym procesem. Infinity Economics proponuje w zamian zdecentralizowaną, powtarzającą się płatność, którą użytkownik może w każdej chwili uruchomić i/lub z niej zrezygnować. Subskrypcje nadają się świetnie do tego, aby zapewnić regularne opłacanie usług, lub dbać o permanentne zapewnienie środków na koncie.

Subskrypcje oparte są na nowej, rozszerzonej strukturze transakcji i umożliwiają użytkownikom wykonywanie płatności na inne konta w dowolnej wysokości i w dowolnych odstępach czasu. Subskrypcje, to bardzo ważna, nowa funkcja na przyszłym cyfrowym rynku.

Przykłady:
Software jako usługa, comiesięczny czynsz lub rachunki za prąd, magazyny, gazety lub inne publikacje, sektory usług takich jak Webhosting, oferowanie transportu, portale randkowe, zbieranie czynszu, członkostwo w klubach fitness lub produkty abonamentowe.

• Depozyt:
Kancelaria notarialna Infinity Economics.

Escrow Service (obsługa powiernicza) umożliwia bezpieczne płatności, ponieważ coiny nabywcy znajdują się w bezpiecznym depozycie tak długo, aż zostaną spełnione warunki sprzedaży i nabywca dokona płatności na rzecz sprzedawcy.

W większości przypadków nie dochodzi z tego tytułu do żadnych sytuacji spornych i nie jest konieczna ingerencja strony trzeciej. Infinity Economics Payment (IEP) oferuje zdecentralizowaną obsługę powierniczą, opierającą się na nowych, rozszerzonych typach transakcji. Jeśli kupujecie samochód lub dom za pomocą zdecentralizowanego serwisu IEP Asset (usługa zarządzania aktywami), możecie w prosty sposób ulokować swoje pieniądze na Escrow. Dopiero, gdy towar zostanie dostarczony/wydany, pieniądze zostają przelane. Roszczenie takie może być przekazane w systemie IEP nawet poprzez smart contract. Kosztuje to mniej niż kilka groszy, w przeciwieństwie do tradycyjnych transakcji bankowych i transakcji sprzedaży, które mogą kosztować setki a nawet tysiące euro lub dolarów. Escrow może uwzględnić nawet dziesięciu innych sygnatariuszy i oferuje szersze możliwości decyzyjne, jak zwrot, podział i uruchomienie.

• AT:
Inteligentne umowy oferowane przez Infinity Economics.

Jedna z najbardziej obiecujących funkcji w Infinity Economics Foundation, to zautomatyzowane transakcje (AT), nazywane też Smart Contracts. Te inteligentne kontrakty są niewielkimi programami, które, działając według logiki: „jeśli-to-bo inaczej”, znanej z arkuszy kalkulacyjnych lub z języka programistów, całkowicie automatycznie spełniają warunki umowy. Kontrakty inteligentne mogą być używane na blockchainie Infinity Economics i mają potencjał, by rozwinąć się jako następny rozwojowy rynek, tzw. „Internet of Things“- Interner Rzeczy. To z kolei oznacza coraz większą liczbę połączeń przedmiotów z internetem, aby te przedmioty komunikowały się samodzielnie za pośrednictwem Internetu i w ten sposób załatwiały różne zadania za właściciela. Szersze informacje podane są w dokumentach, Whitepaper, jak również w dokumentacji technicznej dla automatycznych transakcji (AT).

• Tokeny testowe:

Fundacja IE (Infinity Economics Foundation) udostępnia sieć testową, w której wszystkie funkcje, które na blockchainie IE działają jeszcze w stadium beta i dlatego nie są jeszcze uruchomione, mogą być wypróbowane i przetestowane. Aby Testnet mógł być wykorzystywany w pełnym zakresie, w testowym portfelu można zamówić tzw. testowe tokeny.


Form1

z glownej strony NEWS-LETTER

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut. 

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button