News

Kongres USA przedstawi nowy projekt ustawy o stablecoinach

W kilka dni przed zaplanowanym na 19 kwietnia przesłuchaniem w tej sprawie, w repozytorium dokumentów Izby Reprezentantów opublikowano projekt ustawy regulującej stablecoiny w Stanach Zjednoczonych. Projekt przewiduje, że Federalna Rezerwa będzie odpowiedzialna za emitentów stablecoinów, którzy nie są bankami, takich jak firmy kryptowalutowe Tether i Circle.

Stablecoiny to kryptowaluty, które starają się zapewnić inwestorom stabilność cen, opierając się na określonych aktywach lub korzystając z algorytmów, które dostosowują podaż do popytu. Stablecoiny zostały wprowadzone w 2014 roku wraz z wprowadzeniem BitUSD.

Zgodnie z dokumentem, instytucje depozytowe, które chcą emitować stablecoiny, podlegają nadzorowi odpowiedniego federalnego organu bankowego, podczas gdy instytucje nienależące do sektora bankowego podlegają nadzorowi Federalnej Rezerwy. Niezarejestrowanie się może skutkować karą do pięciu lat więzienia i grzywną w wysokości miliona dolarów. Emitenci spoza Stanów Zjednoczonych muszą ubiegać się o rejestrację w celu prowadzenia działalności w kraju.Ponadto emitenci muszą wykazać się wiedzą techniczną i ustalonymi zasadami zarządzania, a także korzyściami wynikającymi z oferowania włączenia finansowego i innowacji dzięki stablecoinom.

Wśród czynników decydujących o zatwierdzeniu jest zdolność wnioskodawcy do utrzymania rezerw, które podtrzymują stabilność kursów stablecoinów, poprzez dolary amerykańskie lub noty Federalnej Rezerwy, bony skarbowe o terminie zapadalności nie przekraczającym 90 dni, umowy odkupu z terminem zapadalności nie przekraczającym 7 dni, zabezpieczone bonami skarbowymi o terminie zapadalności nie przekraczającym 90 dni i depozytami w rezerwach banku centralnego.

Ponadto emitenci muszą wykazać się wiedzą techniczną i ustalonymi zasadami zarządzania, a także korzyściami wynikającymi z oferowania włączenia finansowego i innowacji dzięki stablecoinom.

Na wątku Twittera, dyrektor generalny Circle, Jeremy Allaire, powiedział, że „wyraźnie istnieje potrzeba głębokiego, dwupartyjnego poparcia dla ustaw, które zapewnią bezpieczne emitowanie, zabezpieczenie i obsługę cyfrowych dolarów w internecie”.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button