News

FSB finalizuje zalecenia dotyczące globalnych ram regulacyjnych

Rada Stabilności Finansowej (FSB) – międzynarodowa organizacja monitorująca globalny system finansowy – opracowała globalną strukturę regulacyjną dla kryptowalut. Wytyczne, zalecane dla 20 czołowych gospodarek świata, znanych jako G20, są oparte na zasadzie „ta sama działalność, to samo ryzyko, ta sama regulacja”.

17 lipca opublikowano publiczną notatkę oraz dwa oddzielne dokumenty wytyczne. Dokument składa się z dwóch zestawów zaleceń: ogólnych zaleceń dotyczących regulacji kryptowalut oraz „zmienionych ogólnych zaleceń” dotyczących „globalnego stablecoina”. Oznacza to po prostu dowolnego stablecoina, który może być używany w więcej niż jednej jurysdykcji.

FSB stwierdza, że platformy kryptowalutowe muszą oddzielać cyfrowe aktywa klientów od swoich własnych funduszy i jasno oddzielać funkcje w celu uniknięcia konfliktu interesów, a regulatorzy zapewniają ścisłą współpracę transgraniczną i nadzór.

Międzynarodowa organizacja jest również otwarta na ochronę prywatności i domaga się, aby lokalni regulatorzy upewnili się, że nie ma działań, które „mogą utrudniać identyfikację odpowiedzialnego podmiotu lub powiązanych podmiotów”, wskazując na protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi). Jedno z zaleceń ogólnych głosi:

Władze powinny mieć dostęp do danych niezbędnych i odpowiednich do spełnienia ich mandatów regulacyjnych, nadzorczych i kontrolnych.

– czytamy.

Jeśli chodzi o tzw. globalne stablecoiny, FSB podkreśla, że każdy emitent takiej kryptowaluty powinien mieć jedną lub więcej identyfikowalnych i odpowiedzialnych podmiotów prawnych lub jednostek, które nazywa „organem zarządzającym”. Zaleca, aby emitenci utrzymywali rezerwy aktywów w minimalnej proporcji 1:1, chyba że emitent „podlega odpowiednim wymogom ostrożnościowym” równoważnym standardom bankowym.

Jednak nowością jest potencjalne zobowiązanie emitentów „globalnych stabilnych kryptowalut” do uzyskania jakiegoś rodzaju zezwolenia na działalność w każdej jurysdykcji:

Władze nie powinny zezwalać na działanie takiej struktury w swojej jurysdykcji, chyba że spełnia ona wszystkie wymogi regulacyjne, nadzorcze i kontrolne tej jurysdykcji, w tym wymóg pozytywnej zgody.

– podaje dokument.

FSB przeanalizuje stan wdrażania swoich zaleceń na całym świecie do końca 2025 r. We wrześniu 2023 r., wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, przedstawi raport dotyczący istniejących polityk i problemów regulacyjnych G20.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button