News

Rada Europejska ostatecznie przyjmuje MiCA

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych Unii Europejskiej, składająca się z ministrów finansów wszystkich państw członkowskich, dała zielone światło długo oczekiwanemu rozporządzeniu w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCA). 

Ministrowie finansów z 27 państw członkowskich głosowali za ustawą oraz poprawkami do kilku rozporządzeń i dyrektyw odnoszących się do nowych przepisów. 

Dwa kolejne akty prawne, w tym rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom funduszy i niektórych aktywów kryptograficznych, zostały również przyjęte przez Parlament Europejski w związku z przyjęciem MiCA. 

Parlament Europejski formalnie przyjął przepisy dotyczące MiCA 20 kwietnia. W ten sposób wyznaczył drogę do ostatecznego zatwierdzenia przez Radę Europejską, zanim parametry regulacyjne wejdą w życie. 

Rozporządzenie określa jasne wytyczne regulacyjne i wymagania dotyczące korzystania z kryptowalut oraz powiązanych usług i działań w całej Unii Europejskiej. Zakres przepisów obejmuje szereg kryptowalut, aktywów cyfrowych, tokenów użytkowych i stablecoinów. 

Kolejnym krokiem, aby MiCA stała się prawem UE, jest opublikowanie projektu ustawy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ustawa wejdzie w życie w ciągu roku, co oznacza, że przepisy ostatecznie staną się prawem w połowie 2024 roku. 

Czym jest MiCA?

Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała MiCA we wrześniu 2020, napotykając liczne przeszkody i opóźnienia na drodze przez proces legislacyjny.  

Ustawa została przyjęta z zadowoleniem przez dostawców usług kryptowalutowych. W tej chwili tworzy się jednolite środowisko rynkowe w całej Europie w zakresie wymogów regulacyjnych i procedur operacyjnych. 

Kluczowe elementy przepisów MiCA obejmują wymogi dotyczące rejestracji i autoryzacji dla emitentów kryptowalut, giełd i dostawców portfeli.  

Emitenci stablecoinów muszą spełniać określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka. Natomiast usługi przechowywania kryptowalut muszą zapewniać wystarczające środki bezpieczeństwa, aby zaradzić potencjalnym awariom cyberbezpieczeństwa. 

Ustawa zapewnia również ramy zapobiegające nadużyciom na rynku, wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacjom w przestrzeni kryptowalut.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button