News

SBI Holdings uruchomi fundusz inwestycyjny dla start-upów Web3, Metaverse i AI

SBI Holdings, duży konglomerat finansowy w Japonii, ogłosił plan uruchomienia do końca 2023 roku funduszu inwestycyjnego skupiającego się na start-upach. Dotyczy to sekttorów takich jak Web3, sztuczna inteligencja i metaverse. Jak poinformował wczoraj Nikkei, celem funduszu jest wzmocnienie rozwijającego się ekosystemu startupów w Japonii. 

Oczekuje się, że fundusz osiągnie kwotę do 100 mln jenów, a indywidualne inwestycje będą wynosić od kilkuset milionów do kilku miliardów. Ma zamiar inwestować on w 150 do 200 spółek. SBI czerpie inwestycje z największych i regionalnych banków w Japonii, wspierając rozwój krajowych start-upów. 

Japonia stoi obecnie przed wyzwaniami w zakresie rozwijania startupów. W listopadzie 2022 roku pod administracją premiera Kishidy ustanowiono „5-letni plan rozwoju start-upów”, który dotyczy niższego wskaźnika otwierania nowych firm i firm-jednorożców (prywatnych startupów o wartości ponad 100 miliardów jenów) w porównaniu z USA i Europą. 

Administracja dąży do wdrożenia „nowego kapitalizmu”, postrzegając start-upy jako niezbędne w przekształcaniu wyzwań społecznych w motory trwałego wzrostu gospodarczego. W planie pięcioletnim za cel przyjęto zwiększenie inwestycji startupów z 800 mld jenów (stan na 2022 r.) do ponad 10 bln jenów do 2027 roku. Plan ma również na celu uczynienie Japonii wiodącym azjatyckim centrum startupów poprzez utworzenie 100 jednorożców i 100 000 nowych start-upów. 

Udoskonalenie Web3

Dla start-upów, szczególnie w nowych dziedzinach, takich jak Web3, niezbędne jest zarówno wsparcie finansowe, jak i sprzyjające środowisko. Japoński rząd uznaje potrzebę reform podatkowych odnoszących się do firm korzystających z Web3 w swoim „wielkim projekcie i planie wdrożenia nowego kapitalizmu”. 

Podatki od osób prawnych dla firm Web3 zostały częściowo zreformowane w roku podatkowym 2023. Zwalniano samodzielnie emitowane kryptowaluty z wyceny wartości rynkowej pod pewnymi warunkami. Agencja Usług Finansowych oraz Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu opowiadają się za dalszymi reformami kryptowalut przechowywanych przez osoby trzecie w ramach rewizji podatkowych. Oczekuje się, że ostateczna decyzja Komisji Podatkowej w sprawie tych reform zostanie podjęta do połowy grudnia. 

Web3, często określany jako „internet nowej generacji”, to zdecentralizowana sieć zbudowana w oparciu o technologię blockchain. Obejmuje takie elementy, jak NFT i kryptowaluty. Oznacza to odejście od jednokierunkowego przepływu informacji pierwotnego Internetu (Web1) i obecnego scentralizowanego Internetu (Web2).

źródło: blockchain.news

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button