News

Włochy blokują ChatGPT, badają podejrzane naruszenia

Włoski organ ochrony danych poinformował, że tymczasowo blokuje sztuczną inteligencję ChatGPT i wszczyna dochodzenie w sprawie podejrzeń naruszeń przepisów dotyczących prywatności danych.

Agencja ochrony danych zarządziła natychmiastowe ograniczenie przetwarzania danych dla użytkowników z Włoch przez OpenAI, amerykańską firmę stojącą za ChatGPT. Agencja podkreśliła, że jest to odpowiedź na ostatnie naruszenie prywatności danych, które spotkało platformę AI 20 marca.

Ponadto włoski organ ochrony danych stwierdził, że brakuje informacji dla użytkowników dotyczących zebranych danych przez OpenAI. Co więcej, agencja zauważyła, że brak jest podstaw prawnych, które uzasadniałyby masowe zbieranie i przechowywanie danych osobowych przez AI podczas szkolenia algorytmów. Organ zwrócił uwagę, że informacje udzielane przez chatbota nie zawsze odzwierciedlają rzeczywiste dane i stwierdził, że może występować nieścisłość w przetwarzaniu danych osobowych.

Oprócz tego włoski organ ochrony danych podkreślił potencjalne naruszenie własnych zasad ochrony danych przez ChatGPT. Według agencji, pomimo że ChatGPT ogranicza swoje wykorzystanie do osób powyżej 13. roku życia, nie ma filtra, który weryfikuje wiek użytkownika w aplikacji.

Oprócz Włoch, chatbot AI staje się przedmiotem zainteresowania także innych części świata. 31 marca Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAIDP) złożył skargę przeciwko ChatGPT, próbując zatrzymać wprowadzenie potężnych systemów AI do masowego użytku. CAIDP opisał chatbota jako „stronniczą” i „oszukańczą” platformę, która stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa publicznego i prywatności.

źródło: cointelegraph.com

Strona ma charakter informacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje związane z inwestowaniem na rynku kryptowalut.

Kantor kryptowalut FlyingAtom Kantor kryptowalut FlyingAtom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button